Øk lønnsomheten

Energiledelse er et verktøy som bidrar til at lønnsomme adferds- og investeringstiltak blir identifisert og gjennomført. Redusert energibehov gir reduserte kostnader, bedre miljøprofil og styrket konkurranseevne.

TOMA Energioppfølging skal bidra til å sikre kontinuerlig forbedring av energieffektiviteten. Prosessen for energiledelse er derfor lagt opp etter samme syklus som andre forbedringsprosesser: Man planlegger, man gjennomfører, man kontrollerer og man følger opp. Har bedriften et godt fungerende ledelsessystem på plass fra før vil det kanskje bare være snakk om å etablere posten "Energi" på agendaen på lik linje med økonomi, personal, HMS etc.

 

De viktigste
delelementene i et forenklet
energiledelsessystem er:

  • Målsetting
  • Organisering av innsatsen
  • Kartlegging av energibruk
  • Utarbeidelse av en handlingsplan
  • Energistyring og nøkkeltall
  • Evaluering av innsatsen
  • Enkle rutiner

 

 

For å være best på markedet, utdanner vi våre vaktmestere, driftsteknikere og driftsledere kontinuerlig. I tillegg har vi spisskompetanse innenfor innovasjon og bærekraft. Vi ønsker å posisjonere oss som en strategisk samarbeidspartner innenfor drift og forvaltning av næringseiendom. Ved å være en teknisk diskusjonspartner og bruk av vår tekniske kompetanse oppnår vi dette.

 

 

 

snakk med oss om energiledelse