Eiendomsforvaltning og eiendomsdrift av bygg

Med over 200 medarbeidere, drifter selskapet vårt 2.5 millioner kvadratmeter fordelt på ca. 500 eiendommer. Tjenestene omfatter; teknisk drift og eiendomsforvaltning, vaktmester- og håndverkstjenester, fasadevask, snø og istappfjerning samt landscaping og utvendig vedlikehold.

Les mer om Toma Eiendomsdrift i vår nye digitale brosjyre. 

 

Våre tjenester innen eiendomsdrift

 

 

 

 

Kontakt oss om Eiendomsdrift