– Det var totalt kaos og samtidig veldig inspirerende å kunne bidra med vår kompetanse i dugnaden, sier Endre Johannessen, teknisk sjef i Toma Eiendomsdrift.

Sammen med 130 andre engasjerte bransjefolk møtte han i sommer opp hos Norsk Maritimt Museum for å delta på PropTech-dugnad.

PropTech står for Property Technology, og handler om å ta i bruk ny teknologi for å effektivisere eiendomsdriften – samtidig som driften blir grønnere, enklere og billigere.

Dette blir enda viktigere i tiårene foran oss, siden behovet for rehabilitering og effektivisering av eksisterende bygningsmasse bare vil øke. Løsningene finnes der, men det er fortsatt få som velger ny teknologi fremfor «gode, gamle» løsninger.

– Det vil vi gjøre noe med, sier Martin McGloin, en av grunnleggerne av podkasten Praktisk PropTech som er initiativtakeren bak dugnaden.

– Derfor samlet vi bransjen til å lage et utstillingsvindu hos Norsk Maritimt Museum. I tillegg til norsk sjøfartshistorie, viser museet nå potensialet som bor i ny teknologi og den kompetansen norsk eiendomsbransje faktisk har tilgang på, fortsetter han entusiastisk.

 

Grunnlegger av podcasten Praktisk PropTech, Martin McGloin, smiler og poserer med Endre Johannessen, teknisk sjef i Toma Eiendomsdrift.

KOMPLETT OVERHALING: Martin McGloin (t.v) fra Praktisk PropTech er en av initiavtakerne bak dugnaden, mens Endre Johannessen (t.h) fra Toma var deltaker og leder for FDV-gruppen.

 

Stor suksess med PropTech

De 130 deltakerne på dugnaden ble delt inn i tre grupper – energieffektivisering, sensorikk og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Toma har lang erfaring med teknisk drift og eiendomsforvaltning, og Endre ble derfor et naturlig valg som gruppeleder på teamet som skulle kartlegge dagens situasjon og risiko, for så å lage et digitalt system for enklere FDV av Norsk Maritimt Museum.

Allerede klokken 16.00 på dugnadsdagen presenterte Endre og FDV-gruppen et digitalt og ferdig oppsatt FDV-system som ga klare instrukser til hva drifts- og sikkerhetsansvarlig Atle Husabø skulle gjøre da han kom på jobb neste dag.

– På mange måter har jeg arbeidet i blinde frem til nå. Det er først nå som jeg har fått et skikkelig FDV-system på plass at jeg har innsikten som trengs for å drifte bygget effektivt, sier Husabø.

 

Atle Husabø og Ragni Haakonstad fra Norsk Maritimt Museum prater med Endre Johannessen fra Toma utenfor museet.

GLEDET SEG: To som gledet seg ekstra mye til dugnaden var eiendomsforvalterne til museet, Atle Husabø og Ragni Haakenstad.

I løpet av dugnadsdagen fikk Norsk Maritimt Museum også en 3D-modell og en digital tvilling av hele bygget. Sensorgruppen installerte sensorer i hele bygget, som nå overvåker alt fra tette takrør til temperatur. 

Tiltakene førte til at Norsk Maritimt Museum reduserte strømregningen sin med hele 30 prosent over natten.

Portrett av Atle Husabø foran inngangen til Norsk Maritimt Museum.

SPARER STRØM: Dagen etter dugnaden gikk Husabø gjennom sikringsskapene og justerte gamle regulatorer fra 60-tallet. Det ga umiddelbare resultater på strømregningen.

 

Handler ikke om å erstatte mennesker

Eiendomsforvaltning består av mye rutinearbeid. Det kan for eksempel være å lese av trykket i sprinkleranlegget en gang i uka. Med teknologi kan slike rutiner gjøres automatisk.

– Digitalisering handler ikke om å fjerne behovet for mennesker i eiendomsdriften. Vi må fortsatt tolke dataene og forstå hvilke rutiner som kan automatiseres. Men da kan vi frigjøre tid til andre, verdiøkende oppgaver, forklarer Johannessen fra Toma.

Han får støtte av seksjonsleder for drift hos museet, Ragni Haakenstad.

– Automatiserte løsninger gjør meg også ekstra trygg på at vi følger lovverket. Vi sikrer at alt blir gjort riktig, samtidig som vi kan bruke menneskelige ressurser til å forbedre oss, ikke bare lete etter feil.

 

Eldrebølge av bygg

I Norge er vi opptatt av gjenbruk. Vi skal helst beholde eksisterende bygg, ikke bygge nye. Det betyr at de fleste byggene vi har i år 2050 allerede eksisterer.

– Vi kommer til å få en eldrebølge når det gjelder bygg, sier Johannessen.

Det betyr mange rehabiliterings- og digitaliseringsprosjekter de neste årene. Og da er erfaringen fra slike store prosjekter som dugnaden på Norsk Maritimt Museum gull verdt.

– For Toma sin del handler det om at vi skal bruke den nye teknologien til å drifte bygg grønnere og mer effektivt. Vi skal være oppdaterte på de nyeste løsningene slik at vi kan være den beste rådgiveren for våre kunder, sier Johannessen.

 

Teknisk sjef i Toma Eiendomsdrift, Endre Johannessen forklarer og peker i teknisk rom.

GOD RÅDGIVER: Toma, med Endre Johannessen i spissen, skal alltid vært oppdatert på ny teknologi og energieffektive tiltak for optimal eiendomsdrift.

 

Data er nøkkelen

Del to av dugnaden fant sted i oktober 2023. Da kom alle deltakerne tilbake til museet for å gi en tilstandsanalyse og anbefalinger til hvordan Norsk Maritimt Museum bør bruke ressursene sine og hvilke tiltak som bør prioriteres.

– Det var veldig gøy å bidra i dugnaden! Men jeg ser enda mer frem til den dagen løsningene som er satt opp har samlet tilstrekkelig med data til at Atle og Ragni virkelig kan effektivisere driften av Norsk Maritimt Museum, sier Johannessen.

– Disse dataene vil også bli viktige i fremtidige rehabiliteringsprosjekter. Digitalisering av eldre bygg blir bare viktigere, og for å lykkes må hele bransjen samarbeide, avslutter han.

 

Atle Husabø smiler bredt foran en blå sentralfyr i teknisk rom.

IKKE FERDIG: Det Husabø fra Norsk Maritimt Museum ønsker seg mest nå er videre digitaliseringstiltak som gir han bedre innsikt i energiforbruket til museets to sentralfyrer. Forbruket må være mulig å redusere enda mer, mener han.

 

 

Toma er din ekspert på eiendomsdrift og nye løsninger.

Lær mer om våre tjenester