Et godt førsteinntrykk

Resepsjonen er gjestenes første møte med bedriften. Inntrykket de får her virker inn på hvordan bedriften oppfattes. Vi bemanner resepsjonen med personer som er utpreget serviceinnstilte, vennlige og varme, for å være sikker på at de leverer tjenester som samsvarer med kundens ønsker og verdier.

Våre resepsjonister kan utføre oppgaver som er direkte knyttet til resepsjonen, som mottakelse og veiledning av gjester og ansatte, tilgangskontroll, administrasjon av parkering, post, taxibestillinger, bud og sentralbord. De kan også håndtere tilleggsoppgaver som bestilling av rekvisita, forberedelse av møterom, skanning/kopiering og dekorering til høytider m.m.

 

 

Ett kontaktpunkt

I mange tilfeller kan det være en fordel å utvide resepsjonistens ansvarsområder ved å utnevne en servicekoordinator. Servicekoordinatoren er et fast kontaktpunkt. Vedkommende følger opp servicenivåavtaler, og kontrollerer at tjenestene oppfyller avtalte krav om tidsfrister, kvalitet og kostnader. Personen kan også ta hånd om den daglige ressursfordelingen.

Vi tilbyr også en konferansevert som kan organisere og utfører alle praktiske oppgaver i forbindelse med konferanser. Som eksempel kan vi nevne bestilling, funksjonstest av AV-utstyr, anskaffelse av skrivesaker, mat, drikke og renhold. Konferanseverten rapporterer til servicekoordinatoren.

 

 

 

 

KONTAKT OSS OM KONTORTJENESTER