Vår visjon

- Vi gir mennesker en bedre arbeidsdag!

For våre kunder.
Vi skal sørge for at alt det praktiske på kundens arbeidsplass fungerer.

For våre ansatte.
Våre ansatte gjør en bedre jobb med fornøyde kunder, inspirerende kollegaer, gode verktøy og utviklingsmuligheter.

For våre eiere og partnere.
Fornøyde kunder og medarbeidere gir mulighet for god lønnsomhet, vekst og innovasjon.

 

 

Våre verdier

Troverdig. Vi skal levere avtalt kvalitet til rett tid. Er man pålitelig, er man også troverdig.

Oppdatert. Vi holder oss oppdatert om markedets trender når det gjelder råvarer, utstyr, arbeidsmetoder, profilering og service generelt. Et oppdatert selskap er både kompetent og moderne.

Motivert. Vi arbeider for at våre medarbeidere skal ta ansvar og vise tilhørighet. Et trygt arbeidsmiljø, delaktighet i team og personlig kundekontakt leder til gode relasjoner, og gir vårt servicearbeid økt verdi og status. Dette gjør oss alle motiverte.

Aktiv. Vi arbeider i et høyt tempo. Vi er i forkant og søker å forstå kundenes behov. Våre engasjerte ansatte tar ansvar for kunden på alle nivåer - vi bryr oss - vi er aktivt til stede.

 

 

Du kan også lese mer om de etiske retningslinjene vi i Toma plikter å følge; Etiske retningslinjer