Toma kjøper 10% av Property Management Norge AS (PM-N), og kommer med dette inn på eiersiden i en av Norges ledende leverandører innen Teknisk Forvaltning. PM-N kan vise til solid erfaring innenfor forvaltning av kontor- og næringseiendom. PM-N forvalter i dag rundt 600.000 kvadratmeter fordelt på 60 eiendommer. Selskapet eies i dag i av Fearnley Securities AS og EVR-Norge AS.

Fearnley Securities er en ledende investeringsbank og meglerhus, med stort fokus og fotfeste innen prosjektfinansiering av eiendom. Fearnley Securities forvalter i dag en eiendomsportefølje på ca. 7,5 mrd. EVR-Norge er en Kompetansebedrift innen eiendomsutvikling, prosjektledelse og energirådgivning, med spisskompetanse innen internkontroll og energiledelse.

 

- Toma har plassert Teknisk Forvaltning i sin portefølje til PM-N. Dette gjør de for å ytterligere profesjonalisere forvaltningstjenesten ovenfor sine kunder. PM-N ser det som en tillitserklæring og annerkjennelse at vi ble valgt til å håndtere forvaltning på vegne av Toma. Gjennom dette samarbeidet vil PM-N kunne vokse til å bli en enda større aktør innen Teknisk Forvaltning i Norge, og er samtidig godt rigget for videre vekst mot nye typer kunder og markeder, sier Tor-Arne Bergum, Daglig leder i PM-N.

 

Toma Eiendomsdrift AS er et av Norges største selskap innen Teknisk Drift av næringseiendom, og med over 200 medarbeidere drifter selskapet 2,5 millioner kvadratmeter fordelt på ca. 500 eiendommer.

- Toma ser store muligheter ved å bli deleier i PM-N. Vi styrker vårt område innenfor Teknisk Forvaltning samt Internkontrollen for drift. Den brede kompetansen PM-N har innen teknisk eiendomsforvaltning gjør at Toma kan tilby kunden et bredere og et mer komplett tilbud. Gjennom dette samarbeidet blir begge parter mer komplette, sier Arne Rud, adm. dir i Toma Eiendomsdrift.