Toma sin bærekraftrapport for 2022 er klar. Den viser initiativene som er gjennomført, og legger grunnlaget for det videre arbeidet.

– Fornøyde kunder er vår viktigste prioritet, og nå ser vi at de er enormt opptatt av bærekraft. Det gjør oss skjerpet, sier Øystein Berntsen, bærekraftsansvarlig i Tomagruppen.

I løpet av 2022 har Toma jobbet mot fem hovedmål, alle basert på hvor det er mulig å skape størst mulig endringer.

Våre viktigste bærekraftmål i 2022:

  1. Redusere forbruket av storfekjøtt med 75 prosent
  2. Digitalisere 25 nye bygg
  3. Redusere bruken av kjemikalier i renholdet med 10 prosent
  4. Få 60 medarbeidere til å bestå fagbrev eller norskkurs
  5. Elektrifisere 50 prosent av bilparken

Gjester forsyner seg av maten Toma serverer.

MINDRE STORFEKJØTT: Er et viktig tiltak for en klimavennlig meny.

 

Mat er viktig for mer enn trivsel

Toma serverer omtrent tre millioner lunsjmåltider hvert eneste år. Dermed gjør det en forskjell når menyene justeres og blir mer klimavennlige. Toma har derfor tre kokker i fagavdelingen som jobber med nettopp dette.

– Når vi kutter storfekjøtt og satser på mer klimavennlige retter må vi erstatte med noe som smaker minst like godt, sier Øystein.

Mye av storfekjøttet erstattes med klimavennlige råvarer som kylling, fisk og plantebaserte produkter. Vi er også i dialog med flere spennende aktører som tilbyr plantebaserte råvarer av høy kvalitet.

– Gjestene våre har tatt godt imot endringene. Særlig blant de yngre er vegetarrettene populære, det ser vi for eksempel på kantinen på Høyskolen Kristiania. Der finner du utelukkende vegetarmat.

Les mer om hva som kjennetegner de mest bærekraftige kantineleverandørene her.

Sosial bærekraft er også viktig

Fagopplæring, fagbrev og språkopplæring er viktige tiltak knyttet til FNs bærekraftmål nummer åtte. Det handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I 2022 var målet at minst 60 medarbeidere skulle starte på kurs eller videreutdanning i løpet av året, det målet ble nådd. I 2023 er målet at minst 80 medarbeidere skal gjøre det samme.

– Vi har medarbeidere fra mange land, og vi er ofte nye nordmenns første norske arbeidsgiver. Det gir oss et viktig ansvar for å sørge for gode muligheter til å utvikle seg i selskapet. At vi sørger for at dette skjer er ikke bare sosialt bærekraftig, det skaper også stolthet internt.

En dame med kort brunt hår vasker et glassrekkverk.

Bærekraftige tiltak er også kostnadsbesparende

Energiforbruk står for 60 prosent av de globale CO2-utslippene, hvorav hele 40 prosent av dette kommer fra bygg. Ved å bruke sensorteknologi er det mulig å bidra til et mer effektivt energiforbruk og å redusere overforbruk.

Det er for eksempel mulig å oppdage at maskiner trenger service ved å måle vibrasjon, temperatur og lyd. Det gir mindre nedetid og bedre utnyttelse av diverse utstyr.

– Vi har også utviklet et digitalt driftsverktøy som viser data om inneklima, driftsdata fra ventilasjon og byggdata i sanntid sammen med Energy Control. Alt blir presentert i en lett tilgjengelig dashbord-løsning som gjør det enkelt å oppdage feil og mangler.

Verktøyet kan blant annet oppdage for høye nivåer av radongass eller unormalt høye effekttopper. På bakgrunn av dette er det mulig å iverksette tiltak og optimalisere driften.   

Blander vaskemiddelet selv

– Elektrifisering av bilparken er et enkelt grep for å være mer bærekraftig. Vi leaser biler, så hver gang avtalen til en fossil-bil går ut, erstatter vi med en elbil. Det er kun helt spesielle grunner til å ikke gjøre det, som for eksempel mangel på ladestasjoner i området bilen skal brukes, forklarer Øystein.

Miljøvennlig frakt av vaskemidler til renholdsarbeidet har også fått mye oppmerksomhet i Toma den siste tiden.

– Utblandet kjemi er standard i bransjen vår. Det er det samme konseptet som når du kjøper sprayvaskemiddel i butikken, 97 prosent er vann og kun 3 prosent er kjemi. Det er helt meningsløst å frakte rundt.

Derfor forsøker Toma å endre dette ved å blande ut vaskemiddelet selv. Det sparer enorme transportkostnader og miljøbelastninger.

Er uniformene neste steg?

Tiltakene så langt har vært viktige for å komme i gang med bærekraftarbeidet. Motivasjonen for å sørge for mer bærekraft i bransjen er stor.

– Det som er ekstra gøy i arbeidet med bærekraft er viljen til samarbeid og læring i bransjen. Utfordringene som ligger foran oss er felles for alle, og da er det inspirerende at vi sammen kan finne løsninger.  

– En av tankene vi sitter med nå handler om uniformer. Det bruker vi mye av, så alt fra produksjon til vask av disse vil være interessant å se på. Tiltakene vi har gjennomført til nå er bare begynnelsen på arbeidet med bærekraft. Det aller viktigste har vært å komme i gang med tiltak som har latt seg gjennomføre. Nå har vi lært masse og er klare for å fortsette arbeidet, avslutter Øystein.