Bakgrunn for signering av plakaten

Grønnvaskingsplakaten ble opprettet på bakgrunn av at personer som jobbet profesjonelt med bærekraft, hadde sett seg lei av at bedrifter kommuniserte ord som grønn og bærekraftig uten å ha belegg for påstandene. For å unngå en slik kommunikasjon uformet Skift sammen med initiativtakerne og Miljøstiftelsen Zero med innspill fra WWF Verdens naturfond, Framtiden og Forbrukertilsynet en plakat med ti prinsipper. Bærekraftsansvarlig i Toma, Espen Hansen, forteller at disse ti prinsippene er noe Toma vil bruke som en veileder for å hindre grønnvasking i vår kommunikasjon og markedsføring av bærekraft.

- Toma sin visjon for bærekraftsarbeidet er at man skal finne løsninger som har en positiv innvirkning på klima og samfunn, uten å gå på kompromiss med kvalitet. Det innebærer også at de løsningene vi finner er reelle og dokumenterbare. Grønnvaskingsplakaten er en flott veileder og et verktøy vi ønsker å bruke i vårt bærekraftsarbeid for å sikre at vi er troverdige i vår kommunikasjon rundt bærekraft. Troverdigheten er avhengig av at vi setter oss mål med konkrete handlingsplaner og tiltak for oppnåelse av målet, og en kommunikasjon som støtter opp under dette. Vi synes initiativet og plakaten er en god måte å sette grønnvasking på agendaen til organisasjoner, og vi ønsker å oppfordre alle til å signere plakaten, avslutter Espen.

 

Les mer om Grønnvaskingsplakaten her.