– Vi er godt fornøyde med å ha Toma på plass. Dette er en kompleks avtale med store svingninger i kapasitet, og derfor en viktig avtale for oss, sier Thomas Gudjeberg, konserndirektør kommersielt & hotell om bord, Color Line.

Avtalen inkluderer leveranse av renhold- og kantinetjenester, og strekker seg over 5 år.

–  Toma svarte godt opp på pris og kvalitet, i tillegg til bærekraft hvor det er viktig for oss med en god samarbeidspartner. Det er også betryggende at vi har jobbet med Toma tidligere. De vet hvordan denne avtalen løses, og har en kapasitet og organisering som gir oss trygghet til leveransen.

Toma Facility Norge jobbet med Color Line fra 2014 til 2020. Da også med leveranse av både renhold og kantinetjenester.

– En av våre største enkeltstående avtaler

– Dette er gode nyheter. Vi hadde et godt samarbeid med Color Line sist, og har hatt et sterkt ønske om å få jobbe med de igjen, sier Roar Hall, konserndirektør i Toma Facility Norge.

Toma vil nå gjennomføre flere nyansettelser, i tillegg til en virksomhetsoverdragelse for 150 ansatte.

– Dette er en av våre størst enkeltstående avtaler. Den krever god logistikk og fagkompetanse, og en god samarbeidspartner som kan utføre renholdet i Kiel – og det har vi funnet i Reinwerk, avslutter Hall.

 

Bilde fra venstre: Sylvia Didriksen (Strategic Procurement Manager, Color Line), Roar Hall (konserndirektør renhold, Toma Facility Norge), Thomas Gudbjerg (konserndirektør kommersielt & hotell om bord, Color Line), Tore Monsen (konsernsjef, Tomagruppen), Grete Hansen (kontraktsansvarlig, Toma Facility Norge).