– Rettferdighet og trygge, gode arbeidsplasser! Det er dette som driver meg.

Det sier Monica Hauge Aarsund. Som hovedtillitsvalgt i Toma Facility Norge er det hennes oppgave å ivareta medlemmenes interesser. Hun beskriver en rolle som er sammensatt.

– Som tillitsvalgt er jeg både en talsperson for medlemmene og et bindeledd mellom medlemmer og ledelsen. Jeg er en forhandler, en rådgiver og en støttespiller. Men viktigst av alt er jeg en som skal sørge for at alle blir godt ivaretatt – slik at ingen opplever forskjellbehandling, men får det de har krav på. 

 

Gjensidig ansvar

Hun er likevel tydelig på at ansvaret er gjensidig.

– Du skal gjøre din plikt før du krever din rett, sier hun.

Monica har ti år bak seg i Toma, og en enda lenger karriere innenfor bransjen – som kantinemedarbeider, plasstillitsvalgt, avdelingsleder og som hovedtillitsvalgt i to omganger. Hun vet hvor viktig godt partssamarbeid er, og som ansattrepresentant er hun sentral i bygge det i alle ledd i Toma Facility Norge.

– Det handler om å unngå unødige konflikter og sørge for en god hverdag for alle i selskapet. Jeg er også veldig opptatt av virksomhetsoverdragelse, og jobber kontinuerlig for at det skal være en selvfølge. Per i dag er det ikke gitt at dette gjennomføres innen for eksempel renhold. Alle skal føle seg trygge på at de har en sikker og trygg jobb uansett hvilken logo som står på arbeidsklærne.

Portrettbilde av tillitsvalgt i Toma, Monica Hauge Aarsund, med sitatet «Gjør din plikt, krev din rett».

 

Skal løfte renholdernes status

Det er særlig et prosjekt Monica brenner for, og det er Ren Tilstedeværelse. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel. Målet er å løfte renholdernes status, heve kompetanse, øke andelen heltids­stillinger og flytte mer av renholdet over til dagtid. Partssamarbeidet i bransjen er også en stor del av dette prosjektet. Det er viktig å ha et godt partssamarbeid på alle nivåer i selskapet – fordi de gode løsningene ofte finnes lokalt og på lavest mulig nivå.

Fra hver av de i alt 10 renholdselskapene som er med i prosjektet deltar to representanter – én leder og én tillitsvalgt. Monica er Tomas tillitsvalgte inn i prosjektet.

– Ambisjonene til Ren Tilstedeværelse er høye. Men dette er viktige saker, som til dels henger sammen. Vi trenger å øke rekruteringen til renholdsyrket og sikre lojaliteten hos de ansatte. For å få til det må vi øke yrkets status.

 

Trenger holdningsendring

– Å få til mer renhold på dagtid vil være en viktig faktor. I dag foregår mye renhold utenfor vanlig arbeidstid. Det gir krevende, delte arbeidsdager for renholderne, utfordringer knyttet til familieliv og fritid – som i sin tur vanskeliggjør en heltidskultur innenfor yrket. Her trengs det en holdningsendring hos innkjøperne og kunder, slår hun fast.

Derfor er det også planlagt en holdningskampanje rettet mot innkjøpere – nettopp for å påvirke dem til å akseptere mer renhold på dagtid.

 

 

Toma leverer alt innen renholdstjenester

Bli kjent med vårt tilbud