– Å få muligheten til å ta fagbrev mens jeg jobbet har vært veldig viktig for meg.

Det sier Magdalena Subova.

Hun har jobbet med renhold i Toma siden 2014. I løpet av de årene har hun gått gradene fra renholder til teamleder og nå som driftsleder. I fjor tok hun, etter mange år i bransjen, også fagbrev.

Å gi medarbeidere muligheten for å ta fagbrev, er å satse på dem. Derfor jobber Toma målrettet med at flest mulig skal kunne bli faglært, og utvikle sin egen karriere.

Økt kompetanse og flere muligheter

For Magdalena har ikke fagbrevet bare betydd karriere- og utviklingsmuligheter. Det viktigste er den kompetansen fagbrevkurset har gitt henne. ­

– Det handler om å få den kunnskapen du faktisk trenger som renholder, og forstå hva renhold egentlig handler om, sier hun.

I bunn og grunn betyr det å sørge for en best mulig arbeidshverdag og utviklingsmuligheter for renholderne ­– og ­høyest mulig kvalitet i renholdet for kunden.

Renhold er mye mer enn bare å vaske – det er et fag. Den bevisstheten fikk jeg først på fagbrevkurset. Da lærte jeg om alt fra HMS, materialer, maskiner, kjemikalier og rengjøringsmidler. Hvis du som renholder for eksempel vasker på en skole, så kan du egentlig bare vaske skoler. Men med fagbrev får du kunnskapen som gjør at du øker både bredden og kompetansen din, forklarer Magdalena.

 

 «Renhold er mer enn å vaske – det er et fag.»
- Magdalena Subova

Satser på de ansatte

Magdalena er langt fra den eneste Toma-medarbeideren som har tatt fagbrev mens hun jobber.

Fra 2020 til 2023 loset Toma over 100 renholdservicemedarbeidere gjennom fagbrevkurset. Da går de på kurs i seks måneder, før de tar teoretisk eksamen. Når den er bestått, blir de fulgt opp i arbeidet frem til de er klare for praksiseksamen.   

I tillegg sender Toma kontinuerlig renholdsmedarbeidere på en rekke ulike kurs.

Magdalena mener det er respekt for renholdsfaget i Norge.

Respekt for renholdsfaget

Magdalena, som opprinnelig kommer fra Slovakia, mener at renhold generelt har en mye høyere standing i Norge enn i veldig mange andre land. Det er hun glad for.

– Det er mange innvandrere i vår bransje, og jeg tror mange av oss opplever at vi blir satt pris på som fagpersoner. Jeg er stolt av jobben min, og da er det fint å ikke bli møtt med en «bare en vaskedame»-holdning, avslutter hun.

 

Hvert år sender Toma 30 renholdsmedarbeidere gjennom fagbrevkurs.

Toma tilbyr også medarbeidere kurs innen:

  • Kompetansestandart renhold (internt)
  • Basisopplæring profesjonelt renhold (internt)
  • Hygiene – smittekurs (internt)
  • NS-INSTA : 800 nivå 2 (internt)
  • NS-INSTA : 800 nivå 3 (eksternt)
  • NS-INSTA : 800 nivå 4 (eksternt)
  • Fagbrev renholdsoperatør (internt og eksternt)