- Albatross bytter ikke bare navn, men blir tettere knyttet til Toma-konsernet. Dette vil gi kundene større trygghet for en god og riktig leveranse, forteller Leif Høili, CCO i Toma Camps.

Toma Camps har over lengre tid opplevd at kunder etterspør større camper som inkluderer flere tjenester som Toma leverer, og en totalpakke hvor vi både etablerer og drifter campen. Det er også økt etterspørsel etter energikontroll og reduksjon av klimaavtrykk, noe både konsernet og Toma Camps jobber med.

- Kundene etterspør flere tjenester og at vi opptrer mer som et hotell. Når vi nå knytter oss nærmere Toma-konsernet er vi enda bedre rustet for å levere alle tjenester som trengs for å etablere og drifte en Camp, avslutter Leif.