Våre tjenester

Vi leverer de fleste sikkerhetstjenester og produkter i egen regi og gjennom samarbeid med kompetente og solide samarbeidspartnere. Vi kan levere stasjonært vakthold, byggeplass vakthold, resepsjonstjenester, sentralbord, mobilt vakthold, utrykning og alarmstasjontjenester.

Prisene er konkurransedyktige. Vektere har riktig serviceinnstilling og kompetanse. Det er et konkurransefortrinn at det kort vei mellom operativt personell og administrativ ledelse. Vi leverer etter selskapets kjerneverdier - Troverdig, Oppdatert, Motivert og Aktiv.

Sterk kompetanse

Vår administrative ledelse har gjennom flere år styrt leveranser innen vakthold og sikkerhetstjenester til privat og offentlig virksomhet. Den har opparbeidet seg betydelig kompetanse.

Ledelsen sikrer at leveransen er i tråd med oppdragsgivers forventninger. Vakthold- og sikkerhetstjenester leveres profesjonelt og forutsigbart i henhold til avtalte instrukser, prosedyrer og gjeldende lovgivning. Sammen med oppdragsgiver lager ledelsen en god fremdriftsplan.

Vi tilbyr også vekterutdanning og bedriftsinterne kurs.
Se mer på http://sikkerhetsopplaring.no/