Vi mener Toma-modellen for organisering av kantine, renhold, kontorstøtte og eiendomsdrift vil være løsningen for mange selskaper i samme situasjon som NOV

Dette sier Rune Monsen som på vegne av Toma Facility Services AS akkurat har skrevet under en av årets største FM-kontrakter med en årlig verdi på 45 millioner kroner for Toma Facility Services AS. Avtalen har en varighet på 5 år med mulighet for fornyelse med nye 2+2 år.

En FM kontrakt etter Toma modellen hvor tjenestene organiseres og ledes fra kundens lokasjon har mange fordeler. Tilgang på kompetanse, korte beslutningsveier, proaktiv ledelse og allokering av ressurser på tvers av tjenesteområde er bare noen av disse. Resultatet av dette er reduserte kostnader og høyere brukertilfredshet.

For mer informasjon kontakt:

Rune Monsen, Konserndirektør, 928 41 210. 
rune.monsen@toma.no

Thorbjørn Graarud, Konserndirektør, 934 81 500. 
thorbjorn.graarud@toma.no

Last ned pressemedling her