Hjem/Tjenester/Eiendomsdrift

Teknisk drift

Toma Eiendomsdrift AS opererer innenfor bygg- og eiendomsdrift. I samarbeid med kunden jobbes det med effektiv, innovativ og bærekraftig drift av næringseiendom med stort fokus på å redusere energi, vann og avfallsforbruket.

For ytterligere å styrke vår kompetanse innen energiledelse har vi inngått et samarbeid med EVR Norge AS. Sammen skal vi kvalitetssikre at de eiendommene vi drifter kjøres optimalt med hensyn til energi, vann og avfallsforbruk. Vi benytter bygningstabellen (NS34519) som basis for vår leveranse. Sammen skreddersyr vi hvilke oppgaver som skal utføres i den daglige driften.

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Ettersyn utvendig bygg
  • Ettersyn fellesareal
  • Ettersyn tekniske anlegg
  • Ettersyn brannsikring
  • Brannvernledelse
  • Oppfølging av serviceavtaler
  • Avfallshåndtering
  • Stell av uteareal
  • Melde avvik
  • Energi, vann og avfallsoppfølging


Arbeidsinstruks
Våre medarbeidere benytter din bedrifts eksisterende FDV system, SD-anlegg og energioppfølgingssystem. Hvis dere ikke har et eget system benytter vi M-Solution sin mobile løsning eller FDVweb til oppfølging av arbeidsinstruksen, håndtering av avvik og rapportering

Vi utvikler våre driftsteknikere gjennom et faglig program innen brann, ventilasjon, sentralvarme og energi, vann og avfallsoppfølging.

Ønsker du en uforpliktende prat med oss? Ta kontakt med vår salgsdirektør Stian Løken Blom på +47 901 65 519 / stian@toma.no

Ta kontakt

Velkommen til Toma Facility Management

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

La oss hjelpe deg og dine medarbeidere
på veien mot en bedre arbeidsdag.

GJELDER DIN HENVENDELSE

EIENDOMSDRIFT

ELLER

ANDRE TJENESTER
Ønsker nyhetsbrev?
Tilbake

Gjelder din henvendelse salg kontakt vår salgsdirektør Stian Løken Blom på +47 901 65 519 / stian@toma.no


Ønsker nyhetsbrev?
Tilbake