Vi benytter bygningstabellen (NS34519) som basis for vår leveranse. Sammen skreddersyr vi hvilke oppgaver som skal utføres i den daglige driften.

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Ettersyn utvendig bygg
  • Ettersyn fellesareal
  • Ettersyn tekniske anlegg
  • Ettersyn brannsikring
  • Brannvernledelse
  • Oppfølging av serviceavtaler
  • Avfallshåndtering
  • Stell av uteareal
  • Melde avvik
  • Energi, vann og avfallsoppfølging


Arbeidsinstruks
Våre medarbeidere benytter din bedrifts eksisterende FDV system, SD-anlegg og energioppfølgingssystem. Hvis dere ikke har et eget system benytter vi M-Solution sin mobile løsning eller FDVweb til oppfølging av arbeidsinstruksen, håndtering av avvik og rapportering

Vi utvikler våre driftsteknikere gjennom et faglig program innen brann, ventilasjon, sentralvarme og energi, vann og avfallsoppfølging.

Ønsker du en uforpliktende prat med oss? Ta kontakt med vår salgsdirektør for eiendomsdrift Johan Myren på +47 4812 9105 / johan.myren@toma.no

Ta kontakt