SiO overdrar sin eierandel på 49 % til Toma. Toma Servicepartner AS skal fortsatt levere tjenester innen eiendomsdrift og service til SiOs studentboliger og andre SiO-eiendommer.

Toma Servicepartner AS ble opprettet 1. mars 2018 som et felles aksjeselskap eid av henholdsvis SiO og Toma med 49 % og 51 %.

-Vi har høstet erfaringer gjennom et driftsår. Bakgrunnen for beslutningen om å overdra vår eierandel til Toma er å sikre en videre utvikling av kvaliteten i leveransene for eiendomsdriften og servicen levert studentene, sier SiOs hovedstyreleder Vetle Bo Saga.

Toma Servicepartner AS skal fortsatt levere tjenester innenfor eiendomsdrift- og service til SiOs studentboliger og andre SiO-eiendommer.

-SiO har tilpasset seg rollen som bestiller av eiendomsservice og –driftstjenester. Vi er nå over i en nye fase og ser det som en naturlig utvikling å rendyrke eierlinjen og kundelinjen gjennom å overdra vår aksjepost til Toma, sier hovedstyreleder Saga.

Det er cirka 50 ansatte i Toma Servicepartner AS. Selskapet holder i dag til på Sogn og leverer vaktmester-, håndverker- og servicetjenester.

-100 % eierskap gir en tydelighet både på leverandør- og bestillersiden. Vi ser at dette vil gi gode forutsetninger i den videre utviklingen av leveransekvaliteten og av de ansattes tilhørighet og teamfølelse. Vi ser frem til et godt og profesjonelt samarbeid med SiO også fremover, sier Thorbjørn Graarud, konserndirektør i Toma.

 

For nærmere opplysninger:
Vetle Bo Saga, hovedstyreleder SiO, tlf. +47 414 44 415
Thorbjørn Graarud, konserndirektør i Toma, tlf. + 47 934 81 500