Hjem/Om Toma/Samfunn og etikk

Samfunn og etikk

Samfunnsansvar handler om våre verdier og hvordan vi påvirker mennesker, miljø og samfunn. Vi skal ta ansvar ved å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i vår strategi og daglige drift.

Ansatte må opptre i samsvar med virksomhetens interesser. Det betyr blant annet at arbeidstaker ikke uberettiget skal omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte.

Ansatte har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om selskapets virksomhet og alle andre forhold når det er berettiget.

Ansatte skal ikke ta imot gaver, andre ytelser eller fordeler som er egnet til å påvirke deres tjenestehandlinger.

Den enkelte ansatte har ansvar for å holde seg oppdatert på de etiske retningslinjer som gjelder for selskapene i Toma Gruppen.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Dansk

Velkommen til Toma Facility Management

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

La oss hjelpe deg og dine medarbeidere
på veien mot en bedre arbeidsdag.

GJELDER DIN HENVENDELSE

EIENDOMSDRIFT

ELLER

ANDRE TJENESTER

Gjelder din henvendelse salg kontakt vår salgsdirektør Stian Løken Blom på +47 901 65 519 / stian@toma.no


Ønsker nyhetsbrev?
Tilbake