Jeg har mottatt permisjonsvarsel - hva gjør jeg?

Har du mottatt permisjonsvarsel som følge av koronaviruset må du registrere deg som arbeidssøker og søke dagpenger. Fremgangsmåten for dette er godt beskrevet på nav sin nettside.

Må jeg registrere meg som arbeidssøker?

Ja. For å har rett til dagpenger må du være registrert som arbeidssøker. Du må opprettholde registreringen din ved å sende meldekort hver 14. dag. Som permittert er ikke kravet om at du må søke annet arbeid like strengt som for helt arbeidsledige, men du må være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden.

Når kan jeg søke om dagpenger?

Du kan søke om dagpenger samme dag som du mottar varselet om permittering. Du får tidligst dagpenger fra dagen du både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger.

Jeg har sendt nav mitt permisjonsvarsel men de krever ytterligere dokumentasjon?

Kontakt hr@toma.no så kan de hjelpe deg med det du har behov for.

Hva blir min lønn når jeg er permittert?

Fra den dagen permitteringen er iverksatt får du full lønn de første 20 dagene inntil 6 G. En G betyr et grunnbeløp i folketrygden og er for tiden kr 99 858. Det betyr at tjener du under kr 599 148 får du dekket hele lønnen din. Lønn over 6 G bortfaller. Etter de 20 første dagene vil lønnen bli minimum 80 % av inntekten opptil 3 G, og 62, 4% av inntekten mellom 3 G og 6 G.

Kan jeg bli permittert selv om jeg er sykemeldt?

Ja, du kan blir permittert selv om du er sykemeldt. Ansatte som er sykemeldte er ikke vernet mot permittering, og kan permitteres på lik linje med andre ansatte.

Hva hvis jeg blir sykemeldt etter at jeg har mottatt permitteringsvarsel?

Dersom du blir sykemeldt etter at du har mottatt varsel om permittering, for eksempel på grunn av korona-virus, vil permitteringen fortsatt få virkning for deg.

Opparbeider jeg feriepenger når jeg er permittert?

Retten til feriepenger er noe du opparbeider deg på grunnlag av inntekten du hadde året før du tar ferie. Det du får utbetalt i feriepenger i år, er altså avhengig av hvor mye du tjente i fjor. Det beregnes imidlertid ikke feriepenger av dagpenger. Det betyr at du vil få mindre utbetalt i feriepenger til neste år, hvis du er permittert i år. Hvis du for eksempel blir permittert i tre måneder i år, blir feriepengene til neste år en fjerdedel (3/12) lavere enn normalt.