Hjem/Om Toma/Kvalitet og HMS

Kvalitet og HMS

Kvalitetsarbeidet i Tomagruppen er nedfelt i våre verdier og integrert i vårt styringssystem. Denne dokumentasjonen er samlet under fellesbetegnelsen Bedriftshåndboken.

Bedriftshåndboken er en overordnet, kortfattet beskrivelse og veiledning i selskapenes integrerte styringssystem. Styringssystemet følges opp gjennom kontinuerlige evalueringer.

Bedriftshåndboken er ment som en orientering for ansatte og kunder. Den viser at tjenesteområdene i Tomagruppen baserer leveransen på strukturerte, gjennomtenkte prosesser og prosedyrer.

Helse, miljø- og sikkerhet i Tomagruppen er nedfelt i våre verdier og integrert i vårt styringssystem. Vår HMS-dokumentasjon og prosedyrer er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi arbeider målrettet for å utvikle bedriftskulturen, øke trivselen og redusere farene for helseskader og ulykker.


Dette skal oppnås ved:

 • Forebyggende arbeid som skal forhindre at uhell og skader inntreffer.
 • Tett og god dialog med vernetjenesten, BHT og Arbeidslivstjenesten.
 • Øke nærværet gjennom tilhørighet og trivsel i bedriften.

HMS arbeidet er beskrevet i vår HMS-organisasjon. Det er ledelsens politikk at de ansatte i størst mulig grad skal bidra til aktiv deltagelse i HMS-arbeidet. Vi følger opp mål og handlingsplaner. Interne HMS-revisjoner sikrer etterlevelse av egne prosedyrer, myndighetskrav og kundekrav. Ledelsens årlige gjennomgang og HMS-resultater gjøres kjent i virksomhetene.

Selskapene i Toma Gruppen har mange ulike medlemskap og sertifiseringer.


Godkjenninger, sertifiseringer og medlemskap

 • Offentlig godkjent renholdsbedrift
 • Godkjent lærlingebedrift
 • ISO 9001:2008 - Kvalitet og ledelse
 • ISO 14001:2004 – Miljø
 • OHSAS 18001:2007 – Arbeidsmiljø
 • Miljøfyrtårnsertifisert
 • Achilles - Krav til tjenester for olje og gass bransjen
 • Sellicha - Krav til tjenester for energibransjen
 • TransQ - Krav til tjenester for transport/samferdselsbransjen
 • Startbank - Krav til tjenester for bygg- og anleggsbransjen
 • Medlemsbedrift i NHO/NHO Service

Toma Facility Services er kontrollmedlem i Grøntpunkt Norge.

Sprog Norsk - NorwegianSprog Dansk

Velkommen til Toma Facility Management

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

La oss hjelpe deg og dine medarbeidere
på veien mot en bedre arbeidsdag.

GJELDER DIN HENVENDELSE

EIENDOMSDRIFT

ELLER

ANDRE TJENESTER

Gjelder din henvendelse salg kontakt vår salgsdirektør Stian Løken Blom på +47 901 65 519 / stian@toma.no


Ønsker nyhetsbrev?
Tilbake