Kvalitetsarbeidet i Tomagruppen er nedfelt i våre verdier og integrert i vårt styringssystem. Denne dokumentasjonen er samlet under fellesbetegnelsen Bedriftshåndboken.

Bedriftshåndboken er en overordnet, kortfattet beskrivelse og veiledning i selskapenes integrerte styringssystem. Styringssystemet følges opp gjennom kontinuerlige evalueringer.

Bedriftshåndboken er ment som en orientering for ansatte og kunder. Den viser at tjenesteområdene i Tomagruppen baserer leveransen på strukturerte, gjennomtenkte prosesser og prosedyrer.

Helse, miljø- og sikkerhet i Tomagruppen er nedfelt i våre verdier og integrert i vårt styringssystem. Vår HMS-dokumentasjon og prosedyrer er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi arbeider målrettet for å utvikle bedriftskulturen, øke trivselen og redusere farene for helseskader og ulykker.


Dette skal oppnås ved:

 • Forebyggende arbeid som skal forhindre at uhell og skader inntreffer.
 • Tett og god dialog med vernetjenesten, BHT og Arbeidslivstjenesten.
 • Øke nærværet gjennom tilhørighet og trivsel i bedriften.

HMS arbeidet er beskrevet i vår HMS-organisasjon. Det er ledelsens politikk at de ansatte i størst mulig grad skal bidra til aktiv deltagelse i HMS-arbeidet. Vi følger opp mål og handlingsplaner. Interne HMS-revisjoner sikrer etterlevelse av egne prosedyrer, myndighetskrav og kundekrav. Ledelsens årlige gjennomgang og HMS-resultater gjøres kjent i virksomhetene.

Selskapene i Tomagruppen har mange ulike medlemskap og sertifiseringer.


Godkjenninger, sertifiseringer og medlemskap

 • Offentlig godkjent renholdsbedrift
 • Godkjent lærlingebedrift
 • ISO 9001:2008 - Kvalitet og ledelse
 • ISO 14001:2004 – Miljø
 • OHSAS 18001:2007 – Arbeidsmiljø
 • Miljøfyrtårnsertifisert
 • Achilles - Krav til tjenester for olje og gass bransjen
 • Sellicha - Krav til tjenester for energibransjen
 • TransQ - Krav til tjenester for transport/samferdselsbransjen
 • Startbank - Krav til tjenester for bygg- og anleggsbransjen
 • Medlemsbedrift i NHO/NHO Service

Toma Facility er kontrollmedlem i Grøntpunkt Norge.