Vi utfører tjenester som:

  • Innvendig vedlikehold
  • Skifte av dører og vinduer
  • Leietagertilpasning
  • Flisearbeider
  • Maling av bygg

 

Fokus på kvalitet

Vi er opptatt av kvalitet og godt håndverk, og tilbakemeldinger fra kunder er at deres behov blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Ved oppdrag bistår vi gjerne med innspill og råd. Ved inngåelse av leieavtaler og overtagelse av lokaler bistår vi med tilstandsrapporter og løpende vedlikeholdsplaner. Avhengig av geografi benytter vi underleverandører til ulike tjenester, vi administrer og følger opp fra start til slutt.