Hjem/Aktuelt

Toma i strategisk partnerskap med LHL

LHL etablerer et nytt moderne sykehus på Gardermoen. Etableringen innebærer en samlokalisering av. Lungesykehuset LHL-klikkene Glitre og hjertesykehuset LHL-klinikkene Feiring. I tillegg etableres nye medisinske tjenestetilbud. Sykehuset skal også inneholde et pasient- og pårørende hotell, en restaurant som skal betjene pasienter, pårørende og ansatte. Sykehuset er på ca. 30 000 m2. Sykehuset forventes å ha ca. 500 ansatte og omkring 30 000 besøkende pr år.

Toma og LHL har inngått aksjonæravtale om å etablere et felles eiet selskap (joint venture). Navnet på selskapet vil bli LHL Gardermoen Drift AS. Eierforholdet på selskapet vil være Toma med 51 % og LHL med 49 %. Selskapet vil ha en omsetning på omlag 100 millioner pr. år. Antall årsverk vil være 52. Oppstart vil være i løpet av første kvartal 2018.


Selskapet skal ivareta alle facility management tjenester til det nye sykehuset. Dette innebærer blant annet hotelldrift, renholdstjenester, kjøkkendrift på sykehushotellet, teknisk drift, resepsjonstjenester og vakt- og sikkerhetstjenester.


Gjennom etableringen av selskapet og det felles eierskapet ønsker partene å styrke kvaliteten og fleksibiliteten for de tjenester Serviceenheten leverer. Det er en felles målsetning at selskapet skal være konkurransedyktig i markedet både hva gjelder pris, kapasitet og kvalitet.


«Vi er stolte av at LHL har valgt Toma som strategisk samarbeidspartner. Dette er den største avtalen Toma har inngått noen gang. Jeg er trygg på at vår kompetanse på servicetjenester kombinert med LHL sin lange erfaring med sykehusdrift vil bli en stor suksess» sier Thorbjørn Graarud, direktør for facility management i Toma.


«Vi er meget godt fornøyde med å ha valgt Toma som partner på dette prosjektet. De var konkurransedyktig både på kompetanse, produktivitet og kvalitet. De innehar den rette kompetanse til å utvikle våre servicetjenester videre til en enda mer fremtidsrettet og effektiv enhet. Med dette kan LHL fokusere på sin kjernevirksomhet, sykehusdrift» sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.


For ytterligere informasjon kontakt:


Thorbjørn Graarud, konserndirektør FM, Tomagruppen.
934 81 500 / thorbjorn.graarud@toma.no

Frode Jahren, generalsekretær, LHL.
911 31 944 / frode.jahren@lhl.no


---
 

Toma er blant de fire største facility management leverandørene i Norge. Vårt hovedkontor ligger i Bergen og vi har mer enn 3000 dyktige medarbeidere innenfor tjenesteområdene renhold, kantine, sikkerhet, teknisk drift, forpleining, posttjenester og facility management. Toma ble etablert i 1978. Vår visjon er at vi skal gi mennesker en bedre arbeidsdag. Estimert omsetning for 2017 er NOK 1,4 mrd.


LHL, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, er en demokratisk medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til hjerte- og lungesyke og deres pårørende. LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med over 52 000 medlemmer. Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker og sykehusdrift gir LHL en unik mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling.

Publisert | Oppdatert 15. februar 2018
Språk Norsk - NorwegianSpråk Dansk

Velkommen til Toma Facility Management

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

La oss hjelpe deg og dine medarbeidere
på veien mot en bedre arbeidsdag.

GJELDER DIN HENVENDELSE

EIENDOMSDRIFT

ELLER

ANDRE TJENESTER

Gjelder din henvendelse salg kontakt vår salgsdirektør Stian Løken Blom på +47 901 65 519 / stian@toma.no


Ønsker nyhetsbrev?
Tilbake