Hjem»Om Toma»Samfunn og etikk

Samfunn og etikk

Samfunnsansvar handler om våre verdier og hvordan vi påvirker mennesker, miljø og samfunn. Vi skal ta ansvar ved å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i vår strategi og daglige drift.

Ansatte må opptre i samsvar med virksomhetens interesser. Det betyr blant annet at arbeidstaker ikke uberettiget skal omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte.

Ansatte har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om selskapets virksomhet og alle andre forhold når det er berettiget.

Ansatte skal ikke ta imot gaver, andre ytelser eller fordeler som er egnet til å påvirke deres tjenestehandlinger.

Den enkelte ansatte har ansvar for å holde seg oppdatert på de etiske retningslinjer som gjelder for selskapene i Toma Gruppen.

Velkommen til Toma Facility Management

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

La oss hjelpe deg og dine medarbeidere
på veien mot en bedre arbeidsdag.


Ønsker nyhetsbrev?